Home

Amniyotik Bant

Amniyotik bant, normal gebelikte bebeğin etrafını çevreleyen sıvının (amniyon sıvısı) dış kısmını saran amniyon zarının, bebeğin herhangi bir yerine yapışması durumudur. Bebeğin herhangi bir yerine yapışan amniyotik bant yapıştığı yere bağlı olarak bebekte bazı sorunların oluşmasına neden olur ve bu durum genellikle ‘’amniyotik band sendromu’’ ya da amniyotik bant sekansı olarak adlandırılır. Oldukça nadir görülen bu sendrom ile ilgili bildirilen görülme sıklığı 1/2000 ile 1/15000 arasında bildirilmektedir. Ülkemizde yılda 1.000.000 doğum gerçekleştiği düşünülürse her yıl yaklaşık 60 ile 500 arasında amniyotik bant sendromu olgusu beklenecektir.

Amniyotik bant sendromunun neden oluştuğu tam olarak ortaya konulabilmiş değildir. Amniyon zarının travmasından kaynaklandığını düşünen (amniyosentez, fetal cerrahi girişimler vb nedeniyle) teori ekstrensik teori olarak adlandırılırken, gebeliğin erken döneminde embrio diskinin gelişimi sırasında ortaya çıkan bir durum olduğunu düşünen intrinsik teori de mevcuttur.

Amniyotik bant, bebekte yapıştığı bölgede kan akımını bozarak sorun oluşturmaktadır. Örneğin bebeğin kol ya da bacaklarını etkiledi ise buralarda şekil bozuklukları ya da ampütasyonlara, göbek kordonunda yapışırsa zamanla bebek büyüdükçe göbek kordonundaki kan akımını bozarak bebeğe oksijen ve temel madde geçişini bozarak bebeğin ölümüne neden olabilmektedir.

Amniyotik bant sendromunun tanısı ultrasonografi ile çoğu zaman konulabilmektedir. Yine de bazı durumlarda MR desteğine ihtiyaç duyulabilmektedir.

Amniyotik bant sendromunun anne karnında tedavisi için fetoskopi günümüzde bir seçenek olarak mevcuttur. Fetoskopi, bebeğin bulunduğu amniyotik kavite içerisine girilerek, bir kamera yardımı ile görüntü elde edilmesidir ve bu sayede bant görülerek açılabilmekte ve etkilediği organ serbestleştirilebilmektedir. Fetoskopi işlemi beraberinde gebelik kaybı, su gelmesi, enfeksiyon vb riskleri de barındırdığı için hangi olgulara fetoskopi yapılacağı ve olası fayda/risk durumları operasyondan önce dikkatlice konuşulmalıdır.

Konuyla ilgili bir videoya buradan ulaşabilirsiniz.

dental tourism turkey dental treatment in antalya panoramikdentalclinic dental turkey antalya dental clinics in turkey dental clinic turkey dental treatment in turkey dental treatment turkey zirconium implants turkey